Σχετικά με εμάς

H πλατφόρμα ‘INSTANT’ (INtelligent platform for providing STaffing ANd Training in the Hotel Industry) είναι ένα έργο μεγάλης κλίμακας/εμβέλειας μεταξύ της δικηγορικής εταιρείας Προύντζος & Προύντζος Δ.Ε.Π.Ε και του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας και αφορά την δημιουργία πρωτοποριακής πλατφόρμας, η οποία θα προσφέρει λύσεις στις ανάγκες στελέχωσης, εκπαίδευσης και δραστηριοποίησης προσωπικού στον τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας (tourism and hospitality). Η κοινοπραξία αποτελείται, στο σύνολο της  από δέκα φορείς, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, κυβερνητικών, δημόσιων και ιδιωτικών οντοτήτων, με  τη συνεισφορά του καθενός στο έργο να ποικίλλει ανάλογα με τον τομέα εμπειρογνωμοσύνης του. Η χρηματοδότηση που λαμβάνεται για την ολοκλήρωση του έργου θα υπερβαίνει το ποσό των €800.000, ενώ η υλοποίησή του αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2023.

Η πρόταση για το έργο υποβλήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος RESTART 2016 – 2020. Πρόκειται για μια έξυπνη-λύση, πρωτοποριακή και πολυδιάστατη στην φύση της πλατφόρμα, αποκλειστικά σχεδιασμένη για την αντιμετώπιση του προβλήματος στελέχωσης των ξενοδοχειακών μονάδων, μέσω της ενεργοποίησης ενός μηχανισμού, ο οποίος θα κάνει την ανεύρεση εργασίας πιο εύκολη και αποτελεσματική. Στην βάση τούτου, ο απώτερος σκοπός του έργου είναι η ενδυνάμωση της οικονομικής ανταγωνιστικότητας της Κύπρου μέσω της ενίσχυσης της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας, λανσάροντας για πρώτη φορά ένα ολοκληρωμένο μοντέλο το οποίο αποτελεί σταθμό για την τουριστική βιομηχανία και τις τουριστικές υπηρεσίες.

Από πρακτική άποψη, η πλατφόρμα INSTANT απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα κοινού που κυμαίνεται μεταξύ του υφιστάμενου ξενοδοχειακού προσωπικού μέχρι άτομα που αναζητούν ενεργά εργασία στον εν λόγω κλάδο, καθώς και ξενοδόχους. Η απασχόληση, η επαγγελματική κατάρτιση, η ένταξη και η κινητικότητα είναι οι βασικοί πυλώνες στους οποίους επικεντρώνεται το έργο, συμβάλλοντας όλοι στη δημιουργία μιας δομημένης σύνδεσης που γεφυρώνει το υπάρχον χάσμα μεταξύ των αναγκών πρόσληψης και των απαιτήσεων κατάρτισης του προσωπικού.