INSTANT: Πώς η πρωτοποριακή πλατφόρμα θα δώσει λύσεις στο διαρκές πρόβλημα έλλειψης εργατικού δυναμικού στον τομέα φιλοξενίας
Άρθρα
04-Feb-2022

Το πρόβλημα της έλλειψης εργατικού δυναμικού στον Ξενοδοχειακό κλάδο δεν είναι νέο φαινόμενο, ωστόσο το πρόβλημα έγινε ακόμη μεγαλύτερο τα τελευταία δύο χρόνια, αφού ο τομέας αυτός αντιμετώπισε τη μεγαλύτερη κρίση του μέχρι σήμερα. Η μεγαλύτερη πρόκληση στη μετά-Covid19 εποχή, είναι η πρόσληψη και η διατήρηση εξειδικευμένων ξενοδοχειακών υπαλλήλων. Αυτό που είναι διαφορετικό αυτή τη φορά είναι ότι, οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού φαίνεται να συμβαίνουν ταυτόχρονα με υψηλά ποσοστά ανεργίας. Με πολλά άτομα χωρίς δουλειά, είναι εύκολο να υποθέσουμε ότι θα ήταν σχετικά εύκολο για τους εργοδότες να προσλάβουν τους κατάλληλους υποψηφίους. Δυστυχώς όμως, αυτό δεν ισχύει!

Σύμφωνα με την έκθεση της Eurostat του 2021, τα ποσοστά ανεργίας είναι αρκετά υψηλά και υπολογίζεται ότι 15,278 εκατομμύρια άνδρες και γυναίκες στη ζώνη του ευρώ ήταν άνεργοι τον Μάιο του 2021. Στην Κύπρο, η ανεργία αυξήθηκε στο 9,9% το 2021, ίση με 45.000 άτομα (Eurostat, 2021). Το παράδοξο είναι ότι, ενώ υπάρχει έλλειψη εξειδικευμένων υπαλλήλων, η κυπριακή ξενοδοχειακή βιομηχανία επενδύει σε υποδομές, περισσότερα ξενοδοχεία και τουριστικά έργα σε όλη την Κύπρο, με αποτέλεσμα τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη ζήτηση να υπερβαίνει την προσφορά εργασίας (Ευθυμίου, 2018· Χρυσοστόμου, 2017).

Για πρώτη φορά, σε συνεργασία με ενδιαφερόμενους φορείς του ξενοδοχειακού τομέα, διεξάγεται έρευνα αυτή τη στιγμή, σε μια προσπάθεια να αποκαλυφθούν οι ρίζες του προβλήματος καθώς και να δοθούν απτές λύσεις. Το INSTANT (Intelligent Platform for Providing Staff and Training in the Hotel Industry) είναι ένα έργο που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία μέσω του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας και ένας από τους στόχους του είναι η παράδοση παροχής λύσης στο διαρκές πρόβλημα έλλειψης εργατικού δυναμικού. 

Επίσης, το έργο INSTANT θα παραδώσει και μια ερευνητική μελέτη η οποία θα αποκαλύψει τις προκλήσεις που σχετίζονται με το ανθρώπινο δυναμικό στη βιομηχανία της Κυπριακής Φιλοξενίας. 

Η έρευνα διεξάγεται από το Ίδρυμα Ερευνών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και την Ernst&Young και μέχρι το τέλος του 2021 θα διανεμηθεί σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς του κλάδου, μια έκθεση πληροφοριών για τον Τομέα της Φιλοξενίας. Τα δεδομένα έχουν συλλεχθεί με τη χρήση διαδικτυακών ερωτηματολογίων, προσωπικών συνεντεύξεων και ομάδων-στόχων (focus group) με τη συμμετοχή Ξενοδόχων, Διευθυντών ξενοδοχείων, Ιδιοκτητών και Διευθυντών Ανθρώπινου Δυναμικού. Αυτή η εις βάθος ποιοτική και ποσοτική έρευνα καλύπτει όλες τις εγγεγραμμένες εγκαταστάσεις διαμονής στην Κύπρο και για πρώτη φορά στο νησί, θα έχουμε μια επισκόπηση της πραγματικής κλίμακας του προβλήματος της έλλειψης εργατικού δυναμικού στον ξενοδοχειακό τομέα στην Κύπρο από βιομηχανική άποψη.

Τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν από ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα που καλύπτει περισσότερο από το ένα τρίτο όλων των παροχών καταλυμάτων στο νησί, αποκάλυψαν μερικά ενδιαφέροντα αποτελέσματα που υποστηρίζουν τον κύριο προβληματισμό του έργου INSTANT. Επομένως, η δημιουργία μιας πρωτοποριακής ψηφιακής πλατφόρμας που θα προσφέρει έξυπνες λύσεις για την αντιμετώπιση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν ο ξενοδοχειακός και τουριστικός κλάδος στην Κύπρο, είναι απαραίτητη.

Η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στον κλάδο της φιλοξενίας είναι ένα δύσκολο έργο, λαμβάνοντας υπόψη το εύρος των θέσεων. Τα πρότυπα ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από τους ξενοδόχους έχουν άμεσο αντίκτυπο στην εικόνα και τη φήμη τόσο του ξενοδοχείου όσο και του προορισμού. Η πρόσληψη και η επιλογή του καλύτερου «παντρέματος» για μια δουλειά ξενοδοχείου είναι υψίστης σημασίας για την επιτυχή παράδοση των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρει ένα ξενοδοχείο.

Ένα από τα βασικά ζητήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος, είναι ο υψηλός τζίρος, με το μοτίβο να έχει αλλάξει, όχι μόνο στους νέους εργαζόμενους με λιγότερο από 5 χρόνια εμπειρίας αλλά και στους υπαλλήλους που έχουν επενδύσει σε μια ξενοδοχειακή καριέρα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η εξάρτηση από το εποχικό προσωπικό καθώς ο αριθμός τους, σε ορισμένες περιπτώσεις, φτάνει το 50% του προσωπικού. Το εποχικό προσωπικό είναι κυρίως από την Ελλάδα και τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης καθώς και από πανεπιστήμια και τεχνικές σχολές. Τα ξενοδοχεία καταφεύγουν σε ένα ευρύ φάσμα μεθόδων για την πρόσληψη προσωπικού, όπως εκθέσεις εργασίας, παραπομπές (από στόμα σε στόμα), συναντήσεις με κολέγια/πανεπιστήμια, συνεργασίες με διεθνείς οργανισμούς πρόσληψης προσωπικού και τοπικές διαφημίσεις μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό το μοντέλο πρόσληψης ήταν η μόνη λύση για τους ξενοδόχους και τους παρόχους καταλυμάτων, αλλά υπάρχει μια γενική αναγνώριση και αναζήτηση βιώσιμων λύσεων. Ο χρόνος και τα χρήματα που επενδύουν κάθε χρόνο αυξάνονται χωρίς να έχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα, και τα επόμενα χρόνια θα είναι ακόμη πιο δύσκολα καθώς το κόστος μισθοδοσίας προσωπικού από το εξωτερικό, θα είναι ακόμη μεγαλύτερο.

Ακόμη, ο αγώνας για την κάλυψη των εργατικών αναγκών συνεχίζεται και μετά την πρόσληψη, καθώς η πλειονότητα του εποχικού προσωπικού δεν είναι εκπαιδευμένο για τους συγκεκριμένους ρόλους που τους ανατίθενται. Καθώς η ζήτηση για προσωπικό αυξάνεται και η προσφορά μειώνεται, οι ξενοδόχοι επικεντρώνονται στην προσωπικότητα και τον χαρακτήρα και όχι στις δεξιότητες των υποψηφίων. Οι τρέχουσες προσπάθειες του κλάδου για κάλυψη υφιστάμενων και μελλοντικών αναγκών μέσω προσλήψεων, εκθέσεων εργασίας και υφιστάμενων πλατφορμών που συνδέονται με όλα τα μεγάλα ξενοδοχειακά καταλύματα παγκοσμίως, δημιουργούν ανεπάρκειες και τεράστιες επενδύσεις χρόνου χωρίς τα επιθυμητά αποτελέσματα. Η Κυπριακή Βιομηχανία Φιλοξενίας, δύσκολα δέχεται νέα μέσα πρόσληψης που θα υποστήριζαν το ανθρώπινο δυναμικό. Η υιοθέτηση νέων και πιο αποτελεσματικών πρακτικών ανθρώπινου δυναμικού, αποτελούν παράγοντα ώθησης για την οικονομική βιωσιμότητα και τη βιωσιμότητα του κλάδου της φιλοξενίας. Το πραγματικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον κλάδο της Φιλοξενίας είναι οι Άνθρωποί του!

Τελευταία νέα

Σε κοινοπραξία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και πανεπιστήμια με εμπειρία και γνώσεις στις ανάγκες του τουριστικού και ξενοδοχειακού τομέα συμμετέχει το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου για την υλοποίηση νέου ερευνητικού έργου με τίτλο «INSTANT: Intelligent platform for

Δελτία Τύπου

Ερωτηματολόγια για ξενοδόχους, υπαλλήλους ξενοδοχείων και άνεργους που αναζητούν εργασία στον ξενοδοχειακό κλάδο

Δελτία Τύπου

Ένα πολύ ενδιαφέρον workshop διοργανώνεται σήμερα Δευτέρα 6/12 από τις 15:00 μέχρι τις 17:00 το απόγευμα με θέμα την  "INSTANT Platform".

Δελτία Τύπου

Η πλατφόρμα INSTANT αναμένεται να είναι μια καινοτόμος πλατφόρμα που θα επιδιώξει να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στον κλάδο της φιλοξενίας και να αναβαθμίσει την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών δημιουργώντας μια ενιαία θυρίδα πληροφοριών (ένα ‘o